3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Fabregas007
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
som učiteľ ZŠ s kombináciou Náboženstvo / Dejepis a učím na I.stupni. Môj úväzok je 23 hodín a vyučujem 8 hodín Náboženstvo + 3 hodiny Vlastivedu + ďalšie predmety (SLJ, MAT...). Môžem učiť kvalifikovane na I.stupni?
Oprávňuje ma aprobácia Dejepis učiť kvalifikovane predmety ako Vlastiveda a Prvouka?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na prvom stupni základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. Na vyučovanie predmetu vlastiveda na prvom stupni sa dá použiť 17. bod. Prvouka nie je zvlášť vyčlenená. Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu, pretože riaditeľ najlepšie pozná školský vzdelávací program jednotlivých predmetov. Môžu Vás považovať za kvalifikovaného, pretože ste splnili podmienku uvedenú v § 13 zákona č. 138/2019 Z. z., vyučujete kvalifikovane predmety v rozsahu jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu.

Fabregas007
Kvalifikovanosť

Ďakujem za odpoveď :D