11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Katarína Valovičová
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či som kvalifikovaný špeciálny pedagóg, ak mám:
- II. stupeň vysokoškolského vzdelania neučiteľského smer - Žilinská univerzita
- DPŠ
- a dvojročné kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky na UK- pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých
V súčasnosti pracujem v špeciálnej škole pre žiakov s MP, ale nie som si istá či podľa vyhlášky 1/2020 spĺňam kvalifikačné predpoklady.
Prípadne prosím o radu ako doplniť moju kvalifikáciu, aby som kvalifikačné predpoklady spĺňala.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Pracujete ako pedagogický zamestnanec v špeciálnej základnej škole alebo ako špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec.

Katarína Valovičová
Kvalifikovanosť

Pracujem ako pedagogický zamestnanec.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ako pedagogický zamestnanec v špeciálnej škole musíte byť kvalifikovaný učiteľ a mať doplnenú špeciálnopedagogickú spôsobilosť, ktorú spĺňate. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, II časť a III. časť. Štátne skúšky ste neuviedli, ale nepredpokladám, že nie ste kvalifikovaná na vyučovanie nejakého predmetu na základnej škole. V tom prípade musíte absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ prvého stupňa základnej školy alebo učiteľ druhého stupňa základnej školy.

Zsolt Balog
Kvalifikovanosť ZŠ

Dobrý deň, chcel by som sa informovať.
1.) V r. 2013 som ukončil konzervatórium - klarinet ( DiS.art)
V. r. 2021 som absolvoval Bc. externé
štúdium Učiteľstvo praktickej prípravy ( DTI Dubnica)
2.) Pracujem ako asistent učiteľa na ZŠ už 9 rokov. Tento rok pracujem ako nekvalifikovaný učiteľ hudobnej výchovy a nekvalifikovaný učiteľ techniky.
3.) Ako môžem získať kvalifikáciu aspoň na jeden predmet? Existuje možnosť aby som nemusel od znova začínať Bc. štúdium?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť ZŠ

Ako učiteľ, bez ohľadu, či kvalifikovaný alebo nekvalifikovaný, musíte mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vyplýva to z § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Je to porušenie zákona. Čo najskôr absolvujte magisterské štúdium.

Zsolt Balog
Kvalifikovanosť ZŠ

Ďakujem za odpoveď

Som prijatý na magisterského štúdia študijného programu Učiteľstvo ekonomických predmetov ( DTI Dubnica). Keď absolvujem magisterské štúdium ešte stále nebudem na ZŠ kvalifikovaný učiteľ. Preto sa neviem rozhodnúť či začať Mgr. štúdium ekonomických predmetov alebo začať od Bc. štúdia inú vysokú školu? Čo by ste odporúčali? Alebo existuje na Slovensku DPŠ po absolvovaní Mgr. štúdia ekonomických predmetov, s ktorým by som mohol byť kvalifikovaný učiteľ na ZŠ?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť ZŠ

Jednoducho povedané, kvalifikovaný učiteľ je ten, ktorý vyučuje to, čo vyštudoval. Ak vyštudujete učiteľstvo ekonomických predmetov, žiadnou DPŠ nezískate kvalifikáciu pre základné školy - pre aký predmet - dejepis, či fyziku ? Učíte ako nekvalifikovaný, t. j. bez príslušného vzdelania a ešte to chcete skomplikovať štúdiom ekonomických predmetov. Treba začať študovať konkrétny predmet, napr. hudobnú výchovu a nerobiť skladačku z rôznych škôl, na ktorých sa dá študovať bez problémov.

Katarína Valovičová
Kvalifikovanosť

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Štátne skúšky som mala z predmetov – Dopravné prostriedky, Technológia dopravy, Ekonomika Cestnej a Mestskej Dopravy , Manažment a marketing. Pozerala som vo vyhláške 1/2020 Z. z. Príloha č. 3. 1. Diel, III. Časť bod 53 a spĺňam kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu technika v ZŠ. V tomto prípade by to už malo byť v poriadku?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ak vymeníte prílohu č. 3 za prílohu č. 1 vo Vašej otázke, tak Vám možno uznať kvalifikáciu na predmet technika na základnej škole a tým aj na špeciálnej základnej škole.

Katarína Valovičová
Kvalifikovanosť

Ešte raz ďakujem.