2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ján Masný
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, či som plne kvalifikovaným učiteľom občianskej výchovy na základnej, ak som vyštudoval bakalársky stupeň učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu a magisterský stupeň učiteľstvo matematiky a filozofie.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ste kvalifikovaným učiteľom matematiky a filozofie.