7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
miriamsatisi
Kvalifikovanosť

Dobrý deň pani Pavliková.
Chcela by som Vás pekne poprosiť o radu. Mám ukončenú univerzitu, štud. program učiteľstvo fyziky a hudobného umenia. Minulý rok som ukončila konzervatórium, študijný odbor husle (absolventský diplom). Ak by som učila na ZUŠ korepetície (ľudová hudba), bola by som vedená ako kvalifikovaná? Alebo je potrebné iné vzdelanie, aby som bola kvalifikovaná ako korepetítor? Ak áno, aké prosím? Veľmi sa v tom nevyznám, budem vďačná, ak mi poradíte. Srdečne ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady pre korepetítorov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 4. Aby ste boli kvalifikovaná na úrovni vyššieho odborného vzdelania, musíte mať konzervatórium ukončené absolutóriom. Pozrite si vysvedčenie z univerzity a porovnajte ho so vzdelaním, ktoré je uvedené pod bodom 1 alebo 2 uvedenej prílohy, prípadne aj iné body. Myslím, že hra na husle nenahradí hru na klavír, ktorá sa vyžaduje.

Anna2010
Kvalifikovanosť

Dobrý deň pani Pavliková.
Chcela by som Vás poprosiť o radu. Mám ukončenú univerzitu, štud. program učiteľstvo matematiky a fyziky, doktorandské štúdium aplikovanej matematiky bez obhajoby. Je možné využitie dizertačnej skúšky bez obhajoby alebo rigoróznej skúšky so získaným titulom, alebo nemá žiadnu váhu pri zaraďovaní pedagogického zamestnanca do platových tried. V roku 2010 som získala vysvedčenie o štátnej dizertačnej skúške a bol mi priznaný titul RNDr. Doteraz mi nebola uznaná žiadna náhrada za získané vzdelanie. Som zaradená ako učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy a zamestnávateľ mi uznal k 31.12.2021 12 rokov praxe. Od októbra 2012 som samostatný ped. zamestnanec a v novembri 2019 som získala osvedčenie 1. atestácie.

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Otázka je pre mňa nejasná., pretože ak v otázke uvádzate, že ste zaradená ako učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy, tak z toho vyplýva, že niektoré vzdelanie, (neviem ktoré), Vám zamestnávateľ uznal ako prvú atestáciu.

Anna2010
Kvalifikovanosť

Zamestnávateľ mi neuznal žiadne vzdelanie - v danom období mi nemohlo byť nič uznané - bola som ako keby v legislatívnej diere (zákon 317/2009 Z.z. - prax, dátum rigorózy a rodičovská dovolenka), tak som si musela urobiť 1. atestáciu normálne, teda získaním kreditov a obhajobou práce. Zákon o uznaní rigoróznej práce, ako atestácie začal platiť až neskôr - novelizáciou z roku 2019, keď som už mala urobenú 1. atestáciu.
Keby som sa nevzdelávala a nemala záujem o vzdelanie, bola by som novelizáciou automaticky zaradená do 8. platovej triedy.
Moja otázka teda znie, či mi nejako môže pomôcť rigoróza a dizertačná skúška pri zaraďovaní pedagogického zamestnanca do platových tried a posunúť ma na 2. atestáciu alebo to nemá žiadnu váhu, teda moje nadobudnuté vzdelanie mi je na nič a nedá sa s tým nič robiť.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Rigorózna skúška Vás, podľa v súčasnosti platných právnych predpisov, neposunie do 9 platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončené s titulom PhD. by Vám po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou umožnilo zaradiť Vás do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou, a to podľa § 30 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Ale takéto vzdelanie neuvádzate.

Anna2010
Kvalifikovanosť

Ďakujem za Váš čas a ochotu. Takže je načase, popracovať na portfoliu a na II. atestačke a dúfať, že sa znova nezmenia zákony ...
Ešte raz vďaka