2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lubica Vranska
Kvalifikovanosť - AJ pre primárne vzdelávanie

Poprosila by som o odpoveď na otázku. Učiteľka I. stupňa ZŠ má magisterského vzdelania pre prvý stupeň ZŠ, z anglického jazyka má maturitnú skúšku - úroveň B1. Chce sa prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie - Anglický jazyk pre učiteľov predprimárneho a primárnehoo vzdelávania, ktoré organizuje Nadácia ASEKT, Nitra ( jazyková škola ) Je to inovačné vzdelávanie v rozsahu 110 hodín. Bude po jeho absolvovaní plne kvalifikovaná na vyučovanie AJ pre I. stupeň ZŠ- podľa vyhlášky 437/2009, časť III, bod 10,11 mi to nesedí.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť - AJ pre primárne vzdelávanie

Kontinuálnym vzdelávaním sa nezískava kvalifikácia ale zdokonaľujú sa profesijné kompetencie. Body, ktoré uvádzate z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. nezodpovedajú vzdelaniu, ktoré Vaša pani učiteľka získa. Podľa môjho názoru pani učiteľka inovačným vzdelaním nezíska kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka. Dajte to na posúdenie na MŠVVaŠ SR.