2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bajtala
kvalifikovanosť a certifikát CISCO

Zdravím Vás, Mám titul Ing. z Technickej univerzity vo Zvolene, na drevárske fakulte, drevárske inžinierstvo, mám DPŠ a učím na SOŠ drevárskej, som zaradený do 10. platovej triedy, keďže nemám ani jednu atestáciu .... Ak si urobím Bc. na UCM Trnava,na fakulte prírodných vied, aplikovanú informatiku, dostanem sa do 11. platovej triedy? možem učiť odborne odbor 2682 K mechanikov poč. sietí?
(Učím na strednej odbornej škole drevárskej zatiaľ iba drevárske predmety, ale chcel by som učiť na našej škole aj mechanikov počítačových sietí.)

A ešte 1 otázka... Ak by som úspešne absolvoval iba CISCO certifikát,( nie aplikovanú informatiku ), mohol by som odborne učiť 2682 K 00 mechanikov počítačových sietí? resp. nepostúpil by som v platovej tarife?

http://cisco.fiit.stuba.sk/new.web/kurzy/cisco-certifikacie
Zakujem za odpoveď Bajtala

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť a certifikát CISC

Ako kvalifikovaný učiteľ ste zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ so zaradením do 10. platovej triedy. Do 11. platovej triedy môžete postúpiť v dvoch prípadoch. 1. Ak vykonáte prvú atestáciu vo svojom odbor alebo 2. ak absolvujete vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) Nižše vzdelanie - Bc. Vám Vaše zaradenie nezvýši. Rovnako žiadne certifikáty nenahrádzajú vysokoškolské vzdelanie. Kvalifikovanosť, ale nie zvýšenie triedy na informatiku záskate aj absolvovaním rozširujúceho štúdia informatiky na vysokej škole.