1 príspevok / 0 nový
AndreaP
Kvalifikovanosť majstra odbornej výchovy

Chcela by som sa poradiť či je pedagogický zamestnanec kvalifikovaný učiť na základnej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením (autizmus bez mentálneho postihnutia), ak má nasledovné vzdelanie:
1.) SOU odevná a textilná s maturitou
2.) 3-ročné bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy
3.) 2-ročné magisterské štúdium v štúdijnom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.