2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Liv Grus
Kvalifikovanost na CJ

Dobrý deň,
viem, že táto otázka sa tu riešime pravidelne, avšak rada by som Vás predsa len poprosila o odpoveď.

Mám vyštudovaný 2.stupeň vysokoškol. vzdelania (Mgr. ) v odbore učiteľstvo pre 1.-4.ročník ZŠ s rozširujúcim predmetom o anglický jazyk na 1. stupeň ukončený štátnou skúškou na Pedagogickej fakulte v Prešove.

1. otázka: ak tomu dobre chápem ,podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalif. predpokladoch pedag. a odbor. zamestnancov, som znova kvalifikovaná aj pre výučbu anglického jazyka pre 5.-9 ročník ZŠ?

(Keďže podľa starej vyhlášky som bola kvalifikovaná, ale od 1.9. po prijatí nového zákona, nebola ešte nová vyhláška, tak som bola opäť nekvalifikovaná)

2. otázka: taktiež sa chcem opýtať , urobila som si :
"kvalifikačné vzdelávanie ped.. zamestnancov na spnenie kvalifik. predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu (Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ - nemecký jazyk so záverečnou skúškou - vyučovanie nemeckého jazyka pre mladší školský vek"

- moja otázka je: podľa tejto novej vyhlášky som taktiež kvalifikovaná ako učiteľka druhého stupňa základnej školy (pre 5.-9. roč.) v nemeckom jazyku?
(chápem to dobre podľa "III. časť - učiteľ druhého stupňa základnej školy- bod 42)?

Čiže zhrnutím moje vzdelanie : učiteľstvo 1.-4. ZŠ + štátna skúška z ANJ pre 1. stupeň
+ získanie osvedčenia pred ŠPU z NEJ pre ml. šk. vek
Som kvalifikovaná aj z ANJ a NEJ pre 5.-9. ročník ZŠ?

Ďakujem krásne za Vašu odpoveď. Ostávam s pozdravom.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na cudzie jayzky

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov na druhom stupni základnej školy sú vo vyhláške uvedené presne tak, ako ste si ich "našli". Ste kvalifikovaná pre prvý stupeň základnej školy a pre vyučovanie Vami uvádzaných cudzích jazykov na oboch stupňoch základnej školy. Kvalifikovaná ste od doby, kedy ste predmetné vzdelávanie absolvovali a táto kvalifikovanosť sa neprerušila od 1. 9. 2019 do 15. 1. 2020.