2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zszuberec
Kvalifikovanosť na vyučovanie angličtiny

Dobrý deň p. Pavlíková.
Chcel ba som sa opýtať, či by bola novoprijatá učiteľka do základnej školy kvalifikovaná na vyučovanie ANJ na I. aj II. stupni základnej školy, ak vyštudovala VŠ II. stupňa učiteľstvo pre ročníky 1.-4. a vykonala v r. 2009 základnú a v r. 2010 všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole. Ak áno, či má nárok na pridelenie kreditov za jej absolvovanie v počte 60 kreditov alebo 120 kreditov za obidve štátnice
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na vyučovanie angličtiny

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na vyučovanie anglického jazyka na základe vykonanej štátnej skúšky z anglického jazyka pre prvý stupeň základnej školy podľa časti III., písm. A bod 10b uvedenej vyhlášky a na druhý stupeň základnej školy podľa bodu 18b. Za absolvovanú štátnu jazykovú školu jej riaditeľ vydá v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z.z. osvedčenie o priznaní 60 kreditov po troch rokoch pedagogickej činnosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jeden jazyk, hoci dve úrovne znalosti vydá osvedčenie iba za jednu štátnu jazykovú skúšku, teda 60 kreditov.