2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina Tkačuková
Kvalifikovanosť na vyučovanie predmetu technika na ZŠ

Dobrý deň, v roku 1999 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné poľnohospodárstvo na SPU v Nitre, štátne skúšky som absolvovala z predmetov všeobecná zootechnika, všeobecná rastlinná výroba, hnojenie poľných plodín, hygiena prostredia zvierat. V roku 2004 som absolvovala DPŠ. Chcela by som sa opýtať, či som kvalifikovaná na vyučovanie predmetu technika na ZŠ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na vyučovanie predmetu technika na ZŠ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technika na základnej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z príloha č. 1, 1. diel, III. časť, 17 bod. Splnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.