1 príspevok / 0 nový
janajanicka
kvalifikovanosť učiteľa

Pekný deň prajem,
pripravujeme úväzky na budúci školský rok a jednej učiteľke vychádza v rozvrhu iba 1/3 jej aprobačných predmetov. Aj to bude mať skrátený úväzok. Môžeme sa oprieť o §7 ods. 4 zákona č. 317/2009 a znížiť jej kvalifikačnú požiadavku ak nemáme učiteľa, ktorý by mal na tieto aprobačné predmety kvalifikáciu?

§7 ods.4 zákona č.317/2009:
Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov.

Pripravovaná novela zákona č.317/2009 od 01.09.2019, prechodné ustanovenia - §87 ods.3:
Zamestnávateľ môže znížiť požiadavku vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom učiteľ získal vzdelanie, na rozsah jednej tretiny jeho základného úväzku, ak nie je možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov, najdlhšie do 31. augusta 2022.

vopred ďakujem za odpoveď