2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabby12345
Kvalifikovanosť učiteľa

Dobrý deň, prosím o pomoc so zaradením nového zamestnanca. Ide o človeka s vyštudovanou VŠ s aprobačným predmetom dejepis - pedagogika. Na našej škole však bude pracovať ako učiteľ angličtiny. Má záujem o ďalšie štúdium zamerané na angličtinu. Pýtam sa teda, bude tento učiteľ kvalifikovaný už od prvého mesiaca začatia štúdia? Platí naňho výnimka?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa

Výnimka na vyučovanie cudzích jazykov už začatím štúdia nie je vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. uvedená. V .§ 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky je uvedené, akými dokladmi sa kvalifikovanosť na vyučovanie cudzích jazykov preukazuje. Rozhodnutie o prijatí, resp. o začatí rozširujúceho štúdia nie je plnením kvalifikačného predpokladu.