4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jana73
Kvalifikovanosť vychovávateľa

Dobrý deň, zamestnali sme nového vychovávateľa v školskom internáte. Má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom odbore Výtvarné umenie. Podmienkou pre prijatie bolo, že si musí dorobiť DPŠ. Priniesol nám
potvrdenie , že bol prijatý na DPŠ učiteľa profesijných predmetov/majstra odbornej výchovy. Bude mu to platiť pre vychovávateľa? Nemalo by to byť DPŠ určené pre vychovávateľa?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť vychovávateľa

Dobrý deň,
DPŠ pre učiteľa profesijných predmetov/majstra odbornej výchovy nie je kvalifikačný predpoklad pre pracovnú činnosť vychovávateľa. Musí mať štátnicu pre vychovávateľov, voľnočasové aktivity a pod. Musí ho mať ukončené. Ak sa dá, využite § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.

jana73
Kvalifikovanosť vychovávateľa

Ja som to tak pochopila, že si najprv musí dorobiť základný modul DPŠ /v trvaní cca 2 roky/a až potom si môže urobiť rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľa. Bude to potom v poriadku?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť vychovávateľa

Dobrý deň,
samozrejme rozširujúci modul DPŠ nezíska bez základného modulu. Kvalifikovaný vychovávateľ bude, keď predloží osvedčenie, že získal kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ.