4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sija
kvalifikovanosť a zaraďovanie asistentov a vychovávatelov

Pekný deň,chcela by som poprosiť o radu, od 1.1. začali platiť prechodné ustanovenia 317 tky a ja by som potrebovala vedieťdo akej platovej triedy zaradiť
1. asistenta v špeciálnej škole ukončené gymnázium plus asist. uč na MPC v roku 2013 ( malo byť ukončené do roku 2010?)
2. vychovávateľa ŠKD v špec. škole ukončená stredná odborná škola následne DPŠ vychovávateľstvo, nato II.st. VŠ sociálna práca a v roku 2015 špeciálno-pedag. spôsobilosť na PMC
Ešte by som sa chcela informovať či môžem zamestnať
3. učiteľa absolventa pedag. fakulty bez špecialno-pedag. spôsobilosti(zatiaľ si nedopĺňa) aspoň zastupovať počas PN
4. ako asistenta alebo vychovávateľa iba s ukončeným gymnáziom toho času študujúceho v 1. roč na VŠ odbor predškolská a elem. pedag.

Ďakujem vopred za radu

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť a zaraďovanie asistentov a vychovávatelov

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre asistentov učiteľa v časti XVII. Požadovaným vzdelaním pre asistenta učiteľa v špeciálnej škole je aj úplné stredné vzdelanie (maturita) a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehotách podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Pre učiteľov sú kvalifikačné predpoklady uvedené v časti IV. a v časti VI. a pre vychovávateľo v časti XIV. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

sija
vrelá vďaka

vrelá vďaka

sija
vrelá vďaka

vrelá vďaka