2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia78945
Kvalifikovaný zamestanec

Mám vyštudovanú vysokú školu nepedagogického smeru a spravené DPŠ. Čiže teraz som kvalifikovaná na strednú školu. Čo si viem spraviť aby som bola kvalifikovaná na 2 stupeň základnej školy?
Keďže elementárna je 1 stupeň a predškolská je materská škola. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovaný zamestanec

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov druhého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť. Študujte predmet, ktorý chcete učiť na druhom stupni základnej školy. Vaša otázka je pre mňa nezrozumiteľná.