2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika Kisantal
Kvalifkácia na vyučovanie anglického jazyka

Dobrý deň,
som kvalifikovaná učiteľka na prvý stupeň ZŠ. Minulý rok som ukončila štúdium anglického jazyka - bolo to štúdium pre učiteľov prvého stupňa na rozšírenie kvalifikácie cez Štátny pedagogický ústav(Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ). Získala som osvedčenie o získanom vzdelaní a certifikát o ovládaní anglického jazyka na úrovni B2. Akú ďalšiu kvalifikáciu potrebujem, ak by som chcela učiť anglický jazyk aj na druhom stupni ZŠ?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka

Ak máte na osvedčení napísané, že môžete vyučovať anglický jazyk na základných školách, tak to znamená aj na druhom stupni ZŠ. Je tomu tak aj v prípade, že ste tzv."prvostupniarka". Základná úroveň jazyka je plnením kvalifikačného predpokladu pre základnú školu, t. j. obidva stupne. Ak je tam výslovne uvedené pre prvý stupeň ZŠ, tak si ho rozšírite tým istým spôsobom pre druhý stupeň alebo absolvujete štátnu jazykovú skúšku.