Lavína

Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb

Lavína

Oblasť

Zdravie a pohyb

Podoblasť

Pohyb a telesná zdatnosť

Výkonové štandardy

 • Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie. Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Popis aktivity

 1. Určite, ktorý tvar na obrázku nie je geometrickým tvarom?
 2. Koláčiky na pravej strane pekáča dokreslite tak, ako ich ozdobila mamička.
 3. Koláčiky vyfarbite.

Počet detí:

najmenej 2

Dĺžka realizácie:

15 minút

Pomôcky:

rôzne farebné viečka od PET fliaš

Popis aktivity:

 • Najprv si pripravte pomôcky – farebné vrchnáky z PET fliaš, ktoré ešte pred začiatkom hry poschovávajte v snehu vo vopred vymedzenom priestore.
 • Hru môžete motivovať rozhovorom o lavínach a ich nebezpečenstve.
 • Pokiaľ hrá viac ako štyri deti, rozdeľte ich do skupín.
 • Skupiny detí alebo jednotlivci musia v danom časovom úseku nájsť čo najviac viečok.
 • Je vhodné pre každú skupinu určiť miesto, kam majú nájdené viečka ukladať.
 • Určite si pravidlo, že každý, kto nájde viečko, ho musí odovzdať do svojho „domčeku“ a až potom môže pokračovať v hľadaní ďalších viečok.
 • Zvíťazí tá skupina, ktorej sa podarí nájsť najviac viečok.

Tip

Obmenou hry môže byť variant, keď deti tiež hľadajú viečka, ale v závere má každá farba viečka inú hodnotu. Ich hodnotu si určite vopred. Víťazom potom môže byť aj skupina, ktorá má najmenej viečok, ale nazbierala najviac farebne správnych viečok.

Stiahnite si dokument