291/2004 Z. z. vyhláška MŠ SR, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Zmena: 230/2009 Z. z.

08.09.2009
Legislatíva

291/2004 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2004,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
Zmena: 230/2009 Z. z.

Tu nájdete celé znenie Legislatíva č. 291/2004, ktoré sa mení vyhláškou č. 230/2009.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte