Deti s iným materinským jazykom sa nebudú slovenčinu učiť po novom

16.10.2017
Legislatíva

Deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, sa zatiaľ nebudú slovenský jazyk učiť inak ako doteraz. Parlament totiž odmietol novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou chcela nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová presadiť špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenčiny.

Novela zákona

Navrhovala, aby školy mohli používať špecifické metodiky pri výučbe slovenského jazyka v prípade, ak ich navštevujú žiaci s iným materinským jazykom, ako je jazyk slovenský. "V takomto prípade je potrebné umožniť výučbu slovenčiny v školách spôsobom, ktorý bude rešpektovať relevantné metodiky z oblasti výučby cudzích jazykov," uvádzala v dôvodovej správe Zimenová.

Špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenského jazyka pre týchto žiakov mal byť podľa poslankyne súčasťou záväzného štátneho vzdelávacieho programu. "Cieľom návrhu je zlepšiť doterajší stav, a to zavedením systémovej výučby slovenského jazyka a vytvorením ponuky vzdelávacieho programu, v ktorom by boli zohľadnené potreby detí, ktorých materinský jazyk je iný ako slovenský," vysvetlila Zimenová.

Podľa poslankyne tradične uplatňovaný jednotný princíp vyučovania štátneho jazyka, bez ohľadu na materinský jazyk dieťaťa, neprináša požadované výsledky. Tieto deti nevedia dobre po slovensky. Zimenová sa odvoláva na správu o stave používania štátneho jazyka na Slovensku, ktorá hovorí o nepriaznivom stave v ovládaní štátneho jazyka predovšetkým u žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte