Kritériá určovania počtu tried 8-ročných gymnázií sú netransparentné

17.05.2018
Legislatíva

ASŠŠZS tvrdí, že návrh diskriminuje časť detí a rozdeľuje ich na tie, ktorým pri rovnakých predpokladoch na štúdium poskytne normatívny príspevok na vzdelávanie a ktorým ho neposkytne.

Žiak v triede

Kritériá stanovené ministerstvom školstva na určovanie počtu tried v osemročných gymnáziách nie sú objektívne, porovnateľné, merateľné, nemajú rovnakú váhu a sú netransparentné. Podľa stanoviska Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) novela školského zákona nerieši problematiku určovania počtu žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií.

"Na základe kritérií stanovených rezortom školstva nemožno transparentne a odôvodniteľne nariadiť, ktorá škola môže otvoriť prvý ročník a s koľkými triedami a ktorá nie," tvrdí prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková. Podľa asociácie návrh nijako nerieši neodôvodnené rozdiely v počte prijímaných žiakov a navyše zakladá možnosť, že si aj regióny, v ktorých sa teraz do osemročných gymnázií prihlasuje menej ako päť percent žiakov z populačného ročníka, budú nárokovať zvýšenie počtu miest do päťpercentnej hranice.

ASŠŠZS tvrdí, že návrh diskriminuje časť detí a rozdeľuje ich na tie, ktorým pri rovnakých predpokladoch na štúdium poskytne normatívny príspevok na vzdelávanie a ktorým ho neposkytne. "Počet žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa má po novom určovať podľa deviatich kritérií, z ktorých päť neposkytne relevantné údaje pre takého rozhodovanie," uviedla Repčíková.

Ide napríklad o kritérium udržateľnosti počtu žiakov v piatom až ôsmom ročníku tried základných škôl či o výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou s dôrazom na nadpriemerné výsledky.
 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte