Nové tlačivo, jedna prihláška, jeden termín

22.02.2022
Legislatíva

Máte doma žiaka v posledných ročníkoch základnej školy? V najbližších týždňoch budete vypĺňať prihlášku na ďalšie štúdium na strednej škole. Týka sa to deviatakov, prípadne aj ôsmakov, ktorí by chceli študovať na bilingválnych školách.

Novela školského zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roku, prináša do prijímania na stredné školy niekoľko zmien a úprav. Po novom už termíny prijímačiek určuje ministerstvo školstva a to tak, aby sa jednotlivé termíny žiakom neprekrývali. Prihlášky sa podávajú v jedinom termíne, do 20. marca 2022 na všetky odbory, učebné, študijné, talentové aj netalentové. Novú podobu majú elektronické aj papierové prihlášky.

V týchto dňoch už základné školy začínajú rodičov detí, ktoré sa budú hlásiť na stredné školy, zoznamovať s informáciami o prijímacom konaní na stredné školy na školský rok 2022/2023. Počet škôl, na ktoré sa budú môcť deviataci prihlásiť, zostáva rovnaký, teda štyri. „Nebudú však mať v rukách toľko papierov – všetky školy si napíšu na jednu prihlášku a zoradia ich podľa vlastných priorít,“ ozrejmuje zmeny ministerstvo školstva. Novú papierovú prihlášku na stredné školy ministerstvo zverejnilo v prvé dni januára, jej elektronická podoba je ešte rozpracovaná. Odbor komunikácie a marketingu to vysvetľuje takto: „Keďže prihláška sa dá najskôr poslať až 1. februára 2022 (po hodnotení žiaka za 1. polrok), momentálne teda ešte je časový priestor na zverejnenie tlačiva v systéme.“

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl riaditelia zverejnia do 28. februára 2022.

Od školského roku 2024/2025 budú musieť školy kritériá na prijatie zverejniť už 16 mesiacov vopred, teda k 30. novembru predchádzajúceho roku, a to tak, aby sa už ôsmak mohol začať rozhodovať, na ktoré školy si podá prihlášky.

Podľa ministerstva školstva tohoročné prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčne. Komunikačný odbor ešte dodal: „Všetky opatrenia nastavujeme tak, aby neprišlo k posunu termínov prijímačiek.“Aký bude význam monitoru?

Zmení sa aj význam monitora pri prijímačkách na stredné školy. Doteraz museli byť deviataci, ktorí v monitore dosiahli viac ako 90 percent, prijatí na strednú školu automaticky.

„Táto povinnosť sa školám ruší.Ak stredná škola chce, môže si túto podmienku naďalej zachovať. Problém to robilo najmä na výberových školách, kde mali všetci prihlásení žiaci úspešnosť monitora nad 90 percent,“ vysvetľuje analytik Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Rehúš dodal, že výsledky testovania stratili pre riaditeľov a riaditeľky stredných škôl akúkoľvek záväznosť.

Výsledky Testovania 9 bude teda môcť riaditeľ strednej školy zaviesť do kritérií prijímacieho procesu ako jednej zo súčastí pre určenie poradia uchádzačov. Ak si riaditeľ takúto možnosť zvolí, zákon stanovuje, že v prípade gymnázií bude musieť uchádzač v Testovaní 9 dosiahnuť úspešnosť najmenej 90 percent v každom vyučovacom predmete, v prípade maturitných odborov na stredných odborných školách bude stačiť 80 percent.

„Doteraz mohli byť bez prijímačiek prijímaní žiaci iba do programov nižšieho stredného odborného vzdelávania a stredného odborného vzdelávania,“ ozrejmuje komunikačný odbor ministerstva.

 

Zdroj: KORZÁR, košický denník 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte