Vyhlásenie účastníkov protestu

16.06.2022
Legislatíva

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku z protestu zamestnancov školstva dňa 15.6.2022. 

My, členovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako aj ostatní občania zúčastnení na proteste vyjadrujeme nespokojnosť s pretrvávajúcim nedostatočným financovaním oblastí výchovy, vzdelávania, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republike. Valorizáciu platov v roku 2021 o 0 % a od 1. 7. 2022 o 3 % považujeme za absolútne nedostatočnú. Svoj postoj k návrhom Vlády SR vyjadrila Rada zväzu v decembri minulého roka vyhlásením štrajkovej pohotovosti a odmietnutím podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu teraz my, zamestnanci školstva, čelíme ďalším náročným výzvam spôsobeným vojnou na Ukrajine. Enormné zvýšenie cien energií a zdražovanie potravín navyše spôsobilo nárast inflácie na dvojciferné hodnoty, čoho dôsledkom je veľký prepad reálnych platov. Životná úroveň zamestnancov školstva klesá a všetkým školám a školským zariadeniam hrozí finančný kolaps.
Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi dramaticky nízke. Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci školstva a vedy sú dlhodobo na pokraji záujmu politikov. Financovanie školstva je nejednotné. Absolventi stredných škôl odchádzajú za štúdiom do zahraničia, kde nachádzajú kvalitnejšiu infraštruktúru a lepšie ohodnotené uplatnenie. Záujem o učiteľské povolanie klesá a v niektorých regiónoch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať výchovu a vzdelávanie.
Pripomíname, že vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení deklarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít. Prísľub na zvýšenie platov pedagógov bol zároveň súčasťou volebného programu strany SaS. Strana OĽANO dokonca vo svojom volebnom programe navrhovala každoročné 10% zvýšenie platov učiteľov! Zároveň sľubovala skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov a tiež podporu inovatívnych učiteľov prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy. Okrem toho OĽANO navrhovala odstrániť platovú diskrimináciu nepedagogických zamestnancov, ktorých tarifná tabuľka začína pod úrovňou minimálnej mzdy. Nič z toho doteraz vláda nebola schopná zrealizovať.
Namiesto toho poslanci NRSR schvaľujú zákony, ktoré ukladajú zamestnancom školstva nové a často nezmyselné povinnosti, napríklad pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov, zasahujú do akademickej samosprávy vysokých škôl a nezohľadňujú pri tom názory a praktické skúsenosti sociálnych partnerov a odborníkov.
Z uvedených dôvodov žiadame okamžitú hmatateľnú finančnú podporu namiesto sľubov!
Žiadame:
- valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. júla o 10 %, - úpravu platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy, - dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských zariadení.
Očakávame, že vláda čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie. Nestačí len programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve.
Zabezpečte, aby deti, žiaci a študenti mali čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie!
V Bratislave 15. 6. 2022
Za účastníkov protestu
Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu
Adresované:
Vláde Slovenskej republiky
Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

 

Zdroj: ozpsav.sk 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte