2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katarina.forgacova
Legislatívne usmernenie pracovného úväzku

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom pracovných úväzkov na strednej odbornej škole.
Podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odb. zamestnancoch v §8 odsek 4 je uvedené, že majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom odbore ..., ohľadom čoho je možná kombinácia vyučovania teoretickej a praktickej časti vyučovacieho procesu majstrom odborného výcviku.
Avšak, vás chcem týmto poprosiť o objasnenie niektorých možností.
1. Je možné, aby majster odborného výcviku, ktorý má plný úväzok ako majster odb. výcviku učil odborné predmety v danom odbore súvisiace s odborným výcvikom v rámci hodín mimo úväzku majstra aj keď nespĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa?
2. Je možné, aby si majster odborného výcviku (ukončené VŠ 2.stupňa + 1.atestácia majster odb. výcviku) dopĺňal úväzok vyučovaním odborných predmetov viac ako 7 hodín a spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa?
Ako v týchto prípadoch postupovať ohľadom kvalifikácie a zaradenia, následne riešenia zmlúv a pracovných legislatív?
Ďakujem za každú radu a cenné informácie.

Maria Pavlikova
Legislatívne usmernenie pracovného úväzku

Základným kvalifikačným predpokladom pre učiteľa strednej školy je v súlade s § 11 zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. MOV s ÚSO vzdelaním nemôže učiť. Dopĺňanie úväzku je v podstate iba výnimka. Ak MOV spĺňa kvalifikačné predpoklady aj pre učiteľa, nič Vám nebráni uzatvoriť v súlade s § 50 Zákonníka práce druhý pracovný pomer na skrátený úväzok, ak sedem hodín je nepostačujúcich.