9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Králová
Lenka

Dobrý deň,
Prosím o radu, spĺňa uciteľka s ukončeným II.st.VŠ, odbor špeciálna pedagogika, ped.prax 24 rokov, s 1.atestáciu, bez bez ukončenej funkčného vzdelávania,predpoklad na výkon riaditelky ZŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Lenka

Dobrý deň,
v súčasnosti, podľa platnej legislatívy, sa nevyžaduje mať ukončené funkčné vzdelávanie pre činnosť riaditeľa školy. Môže sa prihlásiť do výberového konania.

lubkasungirl
otázka

Dobrý deň,
kde je to uvedené, že sa to nevyžaduje? Nevidím to nikde v zákone 138/2019

Maria Pavlikova
otázka

Dobrý deň,
je to uvedené v §90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.

lubkasungirl
otázka

Ďakujem

anna.dudova
otázka

Pani Pavlíková,
chcela by som sa opýtať, či sa môže výberového konania za riaditeľa ZŠ zúčastniť učiteľ, ktorý je zároveň predsedom školskej rady? Musí sa pred výberovým konaním vzdať miesta predsedu RŠ a teda musia prebehnúť nové voľby spomedzi PZ školy, alebo stačí iba poveriť zástupcu na dané zasadnutie RŠ a teda nevoliť? Je mi jasné, že v prípade úspešného výberového konania by predsedom RŠ už byť nemohol.

Maria Pavlikova
otázka

Dobrý deň,
bohužiaľ tomuto sa nevenujem. Spýtajte sa na regionálnom úrade školskej správy.

Juliana007
výberové konanie na riaditeľa školy

Dobrý deň,
Prosím o radu, môže sa prihlásiť učiteľka s ukončeným II.st. VŠ, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogická prax 18 rokov, bez 1. atestácie prihlásiť do výberového konania na riaditeľa školy?

Maria Pavlikova
výberové konanie na riaditeľa školy

Dobrý deň,
kandidát na riaditeľa školy musí v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. spĺňať kvalifikačné predpoklady v príslušnej kategórii a byť viac ako päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Žiadne iné podmienky nie sú dané.