1 príspevok / 0 nový
Lýdia F.
Logopédia

Dobrý deň,

Chcela by som sa informovať, či budem spĺňať kvalifikačné predpoklady na prácu individuálnej logopedickej intervencie na Základnej škole? Je možné túto činnosť vykonávať už počas štúdia?
Mám vyštudovaný II. stupeň vysokoškolského štúdia na TU v KE v odbore Výrobné technológie, zároveň s týmto štúdiom som si spravila Doplňujúce pedagogické štúdium v r. 2011. so štátnymi skúškami z predmetov pedagogika, psychológia a didaktika odborných predmetov. Momentálne študujem na na Univerzite v Bratislave na celoživotnom vzdelávaní odbor Pedagogika mentálne postihnutých. Budúci rok (máj 2022/2023) budem končiť štúdium štátnymi skúškami z predmetov Špeciálna pedagogika, Pedagogika mentálne postihnutých, Špeciálne metodiky predmetov, a Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou: Individuálna logopedická intervencia.
Pôsobím ako pedagogický zamestnanec 6.rok.