5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lucia Dulanská
Lucia Dulanská

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať ohľadom nového zákona o kvalifikačných zamestnancoch.
V októbri 2003 som ukončila VŠ na UK v Bratislave odbor: Vychovávateľstvo (VY), špecializácia : Pedagogika emocionálne a sociálne narušených (PESN).
Štátnu záverečnú skúšku mám z predmetov- teórie a metódy výchovy
- Špeciálna pedagogika
- Pedagogika emocionálne a sociálne narušených
- Špeciálna výchova pohybom.
Následne som v októbri 2005 vykonala rigoróznu skúšku (PaedDr.) v študijnom odbore VY, špecializácia PESN. A obhájila rigoróznu prácu na tému: Profesijná príprava rómskych žiakov na druhom stupni základných škôl.
K 1. 11. 2009 som mala viac ako 5 rokov pedagogickej praxe.
V roku 2015 som ukončila maturitnou skúškou Vyššie odborné vzdelanie : Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Celý čas som pracovala ako špeciálny pedagóg či už v špeciálnej materskej alebo špeciálnej základnej škole (I.a II.st) s deťmi s mentálnym postihnutím alebo s deťmi s poruchou autistického spektra. A po celý čas som bola kvalifikovaná (ako pedagogický zamestnanec s prvou kvalifikáciou), na čo mám aj potvrdenie z MŠ SR od p. Belešovej.

Od septembra 2019 som nastúpila na ZŠ ako školský špeciálny pedagóg a zástupca riaditeľa školy.

Podľa starého zákona som bola kvalifikovaná – ako učiteľka v špeciálnej MŠ
- Ako učiteľka v špeciálnej ZŠ na prvom ako aj druhom stupni
- Ako vychovávateľka ŠKD v bežnej ako aj v špeciálnej škole
- A aj ako zamestnanec MV SR ( čiže RDD, LVS, DC a pod.)
- A ešte aj na strednej ped. škole

Podľa tabuliek z nového zákona môžem učiť len na 1.st špeciálnej základnej školy a učiť strednej ped. škole , alebo exitujú pre mňa nejaké výnimky?

Chcem sa spýtať, či na základe tohto vzdelania mám vôbec pedagogické minimum....
Pretože som momentálne zaradená ako nekvalifikovaná v 6 triede pracovná trieda 1. Čiže mi neplatí ani VŠ ani rigorózne pokračovanie?

Alebo čo by ste mi odporučili doštudovať.

Za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom
PaedDr. Lucia Dulanská

Maria Pavlikova
Lucia Dulanská

Ospravedlňujem sa, ale vôbec nerozumiem tej spleti. Ak máte stanovisko od pani Belešovej, tak hádam ho písala v súlade so zákonom. Ako môžete robiť zástupkyňu riaditeľa školy, keď ste nekvalifikovaná ? Museli Vám uznať atestáciu. Prečo ste nekvalifikovaná ? Zo zákona č. 138/2019 Z. z. ani z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. nevyplýva povinnosť ani prehodnocovať zaradenie, ani neboli vypustené kvalifikačné predpoklady. Aké tabuľky nového zákona máte na mysli ? Žiadne výnimky neexistujú. Nerozumiem Vám.

Lucia Dulanská
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, úplne Vás chapem, ale chcela som Vám napisat, čo vsertko som vyštudovala a v konečnom dôsledku som od 1.2 nekvalifikovana aj ako zástupca RŠ aj ako školský špeciálny pedagóg. Pred nástupom na ZŠ som sa informovala na OÚ Žilina ako aj na MŠ SR či mozem z danou kvalifikáciou vykonávať obe pozície a z OÚ pri prišla odpoveď že mozem a z MŠ SR že nemôžem..
A pýtala som sa teda aj ohľadom kvalifikovanosti, lebo ti čo skončili môj odbor do 31.3 2002 sú kvalifikovaní a my, čo sme skončili neskôr, tsk vlastne nemôžeme robiť ani skol spec ped ani vychovávateľov...

Veronika1223

Dobrý deň,
Momentálne som študentkou VŠ v Nitre na UKF v odbore riadenie kultúry a turizmu. Po skončení štúdia by som chcela pracovať ako učiteľka v MŠ. A chcela by som sa spýtať, čo treba aby som sa dostala do zamestnania ako učiteľka v MŠ ? a do ktorej platovej triedy by som patrila ?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova

Aby ste mohli pracovať ako učiteľka materskej školy, musíte si nájsť zamestnávateľa, ktorý Vás ako nekvalifikovanú prijme. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Môžete si vybrať vzdelanie, ktoré chcete absolvovať, aby ste boli kvalifikovaná. Súčasné zaradenie neviem určiť, pretože neuvádzate ukončené vzdelanie. Predpokladám 4. platová trieda.