5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
skola210
"Majetkové priznanie"

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu, či tzv. majetkové priznanie musí podávať aj vedúca školskej jedálne. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Majetkové priznanie

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery podľa písm. a) do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a podľa písm. b) do 31. marca každého kalendárneho roka. Vedúca školskej jedálne je vedúcim zamestnancom podľa § 9 ods. 3 Zákonníka práce a preto je povinná oznamovať údaje o svojich majetkových pomeroch štatutárnemu orgánu podľa ods. 3 § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.

skola210
Majetkové priznanie

Ďakujem. A ešte taká otázka. Ak vedúca ŠJ nepodala do 30. dní majetkové a ak ho nepodá ani do 31.3., je to dôvod na ukončenie pracovného pomeru? Čo robiť v takom prípade, ak má škola právnu subjektivitu a toto sa deje? Má zriaďovateľ nejakú možnosť sa o tejto nečinnosti oficiálne dozvedieť a konať?

Maria Pavlikova
Majetkové priznanie

Ak vedúca školskej jedálne nepodá majetkové priznanie, možno to hodnotiť ako neplnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zákona. Nie je to dôvod na skončenie pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Ak to nemáte upravené v pracovnom poriadku, ako sa hodnotí nepodanie majetkového priznania, či je to porušenie pracovných povinností a aký je jeho dôsledok alebo závažné porušenie povinností, atď. Ak by bola vedúca školskej jedálne do tejto funkcie menovaná, prichádza do úvahy aj možnosť jej odvolania. Ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi majetkové priznanie sa podáva štatutárnemu orgánu, t. j. riaditeľovi školy, pretože uvádzate, že škola má právnu subjektivitu. Neviem prečo by mal do tohto procesu vstupovať zriaďovateľ. Zriaďovateľovi predkladá majetkové priznanie iba riaditeľ školy.

skola210
Majetkové priznanie

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Potom, ak si to dobre vysvetľujem, ak si vedúca ŠJ nepodá majetkové priznanie môže to byť aj porušenie povinností riaditeľa školy, ak v tejto veci ďalej nekoná a prehliada ju?