2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
andreazego
majetkové priznanie pre riaditeľa

Prajem pekný deň!
Odkedy plynie novému riaditeľovi mesačná lehota na podanie majetkového priznania? Od uvedenia do funkcie, či od zvolenia?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Majetkové priznanie riaditeľa školy

V súlade s § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že riaditeľ školy podáva majetkové priznanie do 30 dní od dátumu, kedy začne vykonávať činnosť riaditeľa školy.