4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mameha
Majetkové priznanie vedúcej školskej jedálne

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Pracujem ako kuchárka a zároveň ako vedúca v školskej jedálni. Ako kuchárka na 27,5 hodín týždenne a ako vedúca školskej jedálne na 10 hodín týždenne. V školskej jedálni pracujem ja sama. Starosta ako môj nadriadený ma chce karne riešiť preto, že som do 31.marca nepodala majetkové priznanie, ktoré som do tohto roku nikdy nepodávala a v tejto ,,zdvojenej,, funkcií pracujem od roku 2014. Má starosta v tejto veci pravdu?

Maria Pavlikova
Majetkové priznanie vedúcej školskej jedálne

Váš prípad je trochu komplikovaný. V § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery a podať majetkové priznanie do 30 dní od ustanovenia do funkcie a každoročne do 31. marca. Ak ste podľa organizačnej štruktúry vedúcim zamestnancom, táto povinnosť sa Vás týka. Uvádzate, že pracujete sama, teda neriadite žiadneho zamestnanca, iba samu seba - čo je v rozpore so zákonom, pretože vedúca školskej jedálne nemôže byť aj kuchárkou a byť sama sebe nadriadeným zamestnancom. Obráťte sa písomne na obecného kontrolóra, aby túto situáciu posúdil.

Jana Kerteszova
Majetkové priznanie riaditeľky MŠ.

Nakoľko mi 10.03.2020 skončilo funkčné obdobie vedúceho zamestnanca prihlásila som sa do nového výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ. Výberové konanie bolo vyhlásene podľa zákona, ale sa nekonalo z dôvodu KOVIDu-19. Preto ma starosta vymenoval do funkcie na 6 mesiacov. Je potrebné v takomto prípade podať majetkové priznanie do 31. marca toho ktorého roku. Ja som to urobila. ale sa chcem do budúcna uistiť či to bolo správne alebo nie. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Majetkové priznanie riaditeľky MŠ

V § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery a podať majetkové priznanie do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Ak ste boli ustanovená do funkcie vedúceho zamestnanca, tak ste správne túto povinnosť splnili.