3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Majster odbornej výchovy na strednej škole - kvalifikácia.

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o usmernenie. Potrebujeme prijať MOV . Náš záujemca má výučný list a maturitu z roku 2022. Môžeme ho považovať za kvalifikovaného a v zmysle §83ods.1 zákona č. 138/2019 od neho požadovať splnenie kvalifikačných predpokladov do 4 rokov? Musí to byť pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV alebo to môže byť DPŠ? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Majster odbornej výchovy na strednej škole - kvalifikácia.

Dobrý deň,
o kvalifikácii uvažujete správne. Je na rozhodnutí majstra odbornej výchovy akú formu pedagogického vzdelania si zvolí. Keďže je stredoškolák, nemusí mať DPŠ na vysokej škole, pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV je vhodnejšie.

janajanicka
Majster odbornej výchovy na strednej škole - kvalifikácia

Vážená pani Pavlíková,
v novej vyhláške o kvalifikačných predpokladoch č.173/2023, ktorá bude účinná od 1.9.2023 je uvedená ako požiadavka pre majstra OV s úplným stredným vzdelaním ako ďalšie vzdelanie iba pomaturitné kvalifikačné štúdium pre MOV, doplnenie pedagogickej spôsobilosti teda už pre uchádzačov s ÚS vzdelaním od 1.9.2023 nebude splnením kvalifikačného predpokladu?
Ako presne máme chápať bod 1 - požadované vzdelanie v príslušnej skupine odborov vzdelávania, napr. ak má uchádzač o MOV napr. SPŠ stavebnú, študijný odbor stavebníctvo, nemusí mať výučný list pre odbor murár, keď bude učiť okrem študijného odboru operátor stavebnej výroby aj učebný odbor murár?
ďakujeme za usmernenie