3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Mazanova
Malý doktorát (PaedDr)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať: ak si urobím PaedDr. budem mať za rigoróznu prácu pridelených 60 kreditov? Mám 17 ročnú prax v Mš. (momentálne som na MD) Ďakujem.

Maria Pavlikova
Malý doktorát

Za vykonanú rigoróznu skúšku priznáva kredity riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o priznaní 60 kreditov, a to v súlade s § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. Kreditový príplatok sa vypláca od prvého dňa nasledujúceho mesiaca v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Samozrejme nevypláca sa počas materskej dovolenky.

Lenka Mazanova
Dobrý deň p.Mgr. Pavliková,

Dobrý deň p.Mgr. Pavliková, ďakujem Vám za odpoveď.
Lenka Mazáňová