8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
majlisova
Mária Pavlíková

Dobrý deň,
obraciame sa na vás s radou, ako zamestnať na pracovnú zmluvu resp. na dohodu o pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy. Sme základná škola máme vybudované dielne, ale nemáme zamestnanca, ktorý by sa staral o dielne a zároveň by prakticky vyučoval žiakov základnej školy pracovné vyučovanie a predmet Svet techniky.
1. Aké musí mať požadované vzdelanie
2. Aké platové zaradenie

Ďakujeme s pozdravom majlisova

Maria Pavlikova
Majlisova

Na základnej škole nie je obvykle zamestnávať majstra odbornej výchovy. Takáto funkcia sa zriaďuje v stredných odborných školách a odborných učilištiach. Vy plánujete prijať učiteľa, ktorý by vyučoval predmet pracovné vyučovanie a svet techniky. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť V. Ako učiteľ musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa bodu 20 uvedenej vyhlášky. Ak bude spĺňať uvedené vzdelanie a nebude mať prax v školstve, zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci učiteľ, čomu prislúcha 9. platová trieda a po ukončení adaptačného vzdelávania do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 10. platovej triedy. Ak by mal iné vzdelanie ako je požadované uvedenou vyhláškou aj po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradený do 9. platovej triedy. Zamestnávať učiteľov na dohodu o pracovnej činnosti nie je vhodné, škola je zriadená na výchovno-vzdelávací proces, v ktorom majú byť zamestnaní zamestnanci v riadnom pracovnom pomere.

miroslava11
základný úväzok a nadčasy

Dobrý deň. pani Pavlíková,
prosím vás o konzultáciu v nasledovnej veci:
MOV má určený úväzok na tento školský rok 24 hodín. V čase, keď nevykonáva priamu vyučovaciu činnosť vyplývajúcu z úväzku (vo "voľných" dňoch) zastupuje za chýbajúcich kolegov. Vzhľadom na to, ža úväzok MOV je 24-35 hodín, má nárok na nadčasové hodiny? alebo sa to posudzuje ako doplnenie úväzku do 35 hodín a práca nadčas by sa posudzovala až nad tento rámec, t.j. nad 35 hodín?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Základný úväzok a nadčasy

Základný úväzok majstra odbornej výchovy v rozsahu 24 - 35 hodín sa určuje podľa odboru, ktorý zastrešuje. Nie je to len tak, dáme mu 24 hodín alebo 30, ale je to presne stanovené pre každý odbor. Ak plný pracovný úväzok majstra pri niektorých profesiách je 24, ostatné hodiny sú nadčasové.

Zofia256
Rozsirujuce studium

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci za uspesne ukoncenie rozsirujuceho studia 28.9.2019, bude ucitelovi uznany priplatok 6%, na zaklade noveho zakona?

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Podľa § 87 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. rozširujúce štúdium, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí sa po 1. septembri 2019, sa považuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. septembre 2019, ak ho schváli rektor príslušnej vysokej školy. To je citovaný zákon, ale iba MŠVVaŠ SR môže dať odpoveď ako sa uplatňuje v praxi.

Iveta M.
Majster OV - kvalifikovanosť

Dobrý deň pani Pavlíková. Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Potrebujeme zamestnať majstra OV (odbor kaderník) na zastupovanie a na základe jeho dokladov o vzdelaní som si nie celkom istá.
Pani nemá klasický výučný list, ale má Osvedčenie o úspešnom absolvovaní rekvalifikačného kurzu Úprava dámskych vlasov kaderníčka - kaderník z Akadémie vzdelávania a Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa §22 ods.1 písm. d/zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 279/2001 Z.z., ktoré ju klasifikuje ako odborne spôsobilú na vykonávanie živnosti holičstvo a kaderníctvo. Pani 20 rokov vykonáva živnosť ako kaderníčka a má ukončené VŠ vzdelanie v odbore andragogika.
Momentálne si robí DPŠ na MOV (končí ju v máji 2022).
Moje otázky:
1) do ktorej platovej tarify ju môžeme zaradiť?
2) Môžeme ju brať ako začínajúceho pedagóga aj s príplatkom? (nemá pedagogickú prax)
3) Do ktorej platovej tarify ju môžeme zaradiť keď skončí DPŠ ?
4) Môže vôbec vykonávať prácu majstra OV ?
Pani Pavlíková, budem Vám veľmi vďačná za Vašu odpoveď.
Ďakujem za Váš čas. .

Maria Pavlikova
Majster OV - kvalifikovanosť

Vaša majsterka bude začínajúca. aj s uvádzajúcim MOV aj s príplatkom a zaradíte ju do 5. platovej triedy s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nechcem Vás chybne usmerniť pri uznávaní vzdelania - rekvalifikačných kurzov a preto Vám odporúčam obrátiť sa na MŠVVaŠ SR. Ich stanovisko bude kvalifikované.