2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gordanka
Mária Pavlíková

Dobrý deň,
prosím o posúdenie zaradenia učiteĺky MŠ:
Má ukončené VŠ 2. stupňa TU v KE, Fakulta baníctva 2003, r. 2013 - kvalifik. vzdelávanie o ped. zamest. pre vychovávateľov a ped. asistentov na MPC Ba, r. 2015 - získanie ped. spôsobilosti učiteľa odborných predmetov (všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika vyuč. predmetov),-Dubnický technologický inštitút.
Od 1.9.2022 pracuje v MŠ ako učiteľka, začala študovať na Strednej odbornej škole učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľov. 1 rok pracovala na ZŠ, takže absolvovala adaptačné vzdelávanie.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Mária Pavlíková

Pravdepodobne Vaša učiteľka má podmienku získať požadované vzdelanie. Môžete ju zaradiť do 6. platovej triedy, kde bude aj po ukončení strednej odbornej školy učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľov.