1 príspevok / 0 nový
Mariana Kacvinská
Mariana Kacvinská

dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o usmernenie ako napočítať počet tried v ZUŠ pre úväzok zástupcov. Podľa starej legislatívy nariadenie vlády č. 422/2009 bol určený postup v §7 písm 1 ods. f): hudobný odbor sa započítava 24 hodín priamej vyuč. činnosti ako jedna trieda a výtvarný, tanečný a LDO sa započítavala ako jedna trieda 24 žiakov, nie hodín. Tento paragraf a ani postup prepočítavania počtu tried v ZUŠ sa však v novom nariadení č. 201/2019 nenachádza. ako teda postupovať pri prerátavaní tried v ZUŠ, od ktorého sa odvíjajú úväzky zástupcov.
ďakujem za odpoveď