2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dominika Pikuso...
materská dovolenka

Dobrý deň, náš zamestnávateľ v MŠ nám nezapočítal do praxe MD vôbec, ani predošlú prácu v inej MŠ... keď sme na to upozornili, chybu si neprizná samozrejme, ale požaduje od nás doklady o dĺžke MD a RD, obe učiteľky máme po dve deti. Napríklad ja som pri poslednom dieťati začala pracovať skôr ako dovŕšilo dieťa tri roky, alebo sa druhé dieťa narodí po dvoch rokoch, čiže ste reálne doma len 5 rokov...
Moja otázka je, či môže dĺžku vypočítavať na základe dokladov, alebo sa jednoducho môžeme odvolávať na zákon a má nám automaticky započítať pri dvoch deťoch 6 rokov. Ďakujem
Doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky sa započítava do praxe v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Započítava sa čas zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v rozsahu ako bol ustanovený zákonom, najviac tri roky na jedno dieťa a najviac šesť rokov na dve a viac detí, ak ste v tomto období neštudovali v dennom štúdiu.

Maria Pavlikova
materská dovolenka

Správne ste citovali § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z., ale nesprávne si ho vysvetľujete. Zamestnávateľ má právo, dokonca povinnosť, vyžadovať od Vás doklady o dĺžke praxe u predchádzajúceho zamestnávateľa a rovnako o dĺžke materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Nemôže Vám započítať automaticky 6 rokov, ak ste čerpali iba 5 rokov. V § 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. je uvedené, čo ste povinná predložiť zamestnávateľovi.