2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Zavacka
Mgr.

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu - zodpovedanie na otázku: či spĺňam kvalifikačné predpoklady na funkciu riaditeľky MŠ (bežná MŠ)? Mám ukončenú strednú pedagogickú školu - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Vysokú školu mám 2. stupňa - pedagogika mentálne postihnutých. Mám 25 ročnú prax - učiteľka v bežnej MŠ, učiteľka v špeciálnej ZŠ. Toho času pracujem v Centre poradenstve a prevencie, ako špeciálna pedagogička, samostatný odborný zamestnanec. Mám 1. atestáciu ako odborný zamestnanec.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Mgr.

Dobrý deň,
kandidát a následne úspešný uchádzač na funkciu riaditeľa materskej školy musí v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. spĺňať tri podmienky. a) musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii (tieto spĺňate na úrovni úplného stredného odborného vzdelania), b) spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (určite ich spĺňate) a c) podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činností vedúceho pedagogického zamestnanca (tu sa predpokladá päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec (toto predpokladám, že spĺňate).