13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
terezia7
Mgr

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak mám vyštudovaný odbor Mgr. Probačná a mediačná práca a dorábam si DPŠ, tak po ukončení DPŠ som v akej platovej triede? Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
takúto stručnú otázku môžete položiť Vášmu zamestnávateľovi, ktorý má Váš spis. Ja Vám nemám na základe čoho odpovedať, pretože nemám žiadne údaje.

terezia7
Mgr

Oni nevedia, tak na koho sa mám obrátiť, ale čo všetko vám napísať, aby ste vedeli mi odpovedať, ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
akože oni nevedia. Kvalifikačné predpoklady posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ. Treba uviesť Vaše štátne skúšky, na akej škole učíte, aké predmety učíte a koľko hodín týždenne, kedy ste nastúpili prvýkrát do školstva, či máte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

terezia7
Mgr

Preto sa obraciam na vás, štátne skúšky mám z práva a teológie, momentálne som pedagogický asistent na základnej škole a prax mám 3 roky a mam ukončené aj adaptáčne vzdelanie-vychovávateľ. Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
máte aj nejaké pedagogické vzdelanie alebo máte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.?

terezia7
Mgr

Mám aj strednú pedagogickú, a Bc. Animácia voľnočasových aktivít ale v obore teológia, hoci štátne skúšky mám z Pedagogiky a psychológie a teórie výchovy, menil sa nám v 2.rocniku odbor z Pedagogiky na teológiu, ale štátne skúšky ostali. Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Keďže stále nemám kompletné informácie od Vás a Vy máte skúšku z práva, zorientujete sa vo vyhláške aj sama.

terezia7
Mgr

Ja sa vo vyhláškach nevyznám, preto som sa na vás obrátila. Mám strednú pedagogickú, adaptáčne vzdelanie-vychovávateľ, Bc. Animácia voľnočasových aktivít, ale v obore teológia a Mgr. Probačná a mediačná práca, keď štátnu skúšku mám z teológie a práva a dorábam si aj DPŠ.

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
a kedy mi odpoviete na otázku, či máte v pracovnej zmluve podmienku získať kvalifikačný predpoklad podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.? Pýtala som sa to 21. 10. 2023.

terezia7
Mgr

Kvalifikačný predpoklad načo? Ja som momentálne pedagogický asistent a som len chcela vedieť ci po ukončení DPŠ, ktoré teraz končím v apríli, tak v akej triede by som mala byt, aj keby som pedagogickým asistentom nebola. Ďakujem

Maria Pavlikova
Mgr

Dobrý deň,
pre každú kategóriu pedagogických zamestnancov, a teda aj pre pedagogických asistentov sú vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. v jednotlivých prílohách stanovené kvalifikačné predpoklady. Na základe posúdenia dosiahnutého vzdelania a jeho porovnaním s určenými kvalifikačnými predpokladmi sa pedagogický zamestnanec zaradí do príslušnej platovej triedy. Pri rovnakom vzdelaní a rôznych kategóriách pedagogických zamestnancov môže byť zaradenie do rôznych platových tried. Ja osobne Vám už viac vysvetliť nedokážem.

terezia7
Mgr

Ja som len chcela vedieť, v akej triede mám byť ako asistent aj po ukončení DPŠ. Ďakujem