2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika Škvarová
Mgr.

Dobrý deň,
ako je to s uznaním kvalifikovanosti na vyučovanie Infor. výchovy na 1. stupni ZŠ.

Štúdium učiteľstvo pr 1. st. ZŠ som ukončila na PgF v roku 1996. V roku 2010 som ukončila na MPC Špecializ. štúdium v rozsahu 130h Informatická výchova.

Od vedenia som dostala info, že nie som kvalif. na vyučovanie INV na 1.stupni, pričom kolegyňa ukončila štúdium učiteľstvo pre 1st. ZŠ v roku 2009 a nemá inú aprobáciu a vraj kvalifikovaná je.

Prosím Vás o ujasnenie danej problematiky uznania kvalifikovanosti.

ĎAKUJEM!

Mgr. M. Škvarová

Maria Pavlikova
Mgr.

Dobrý deň,
objasnenie Vám musí dať riaditeľ, pretože on v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdil plnenie Vašich kvalifikačných predpokladov. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, pre prvý stupeň základnej školy v III. časti na informatiku v bode 16. Ak Máte vzdelane, ktoré je v uvedenom bode uvedené ako ďalšie vzdelávanie, tak ste kvalifikovaná.