1 príspevok / 0 nový
Anonymous
Mgr.

V MŠ máme od mája vedením poverenú zástupkyňu MŠ, nakoľko nespĺňa kvalifikačné požiadavky. Do 6 mesiacov, si však kvalifikáciu nestihne doplniť. Môže riaditeľ poveriť zastupovaním danú pracovníčku ešte na ďalších 6 mesiacov, keď žiadna pracovníčka MŠ túto podmienku nespĺňa?
Ďakujeme za odpoveď.