4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mimi
Mimi

Dobrý deň,

chcela by som Vás láskavo poprosiť o odpoveď na nasledujúce otázky:

1. Mám ukončené VŠ v odbore SJL, OBN/NOS a PED. Momentálne si 2. rok rozširujem aprobáciu o špeciálnu pedagogiku. V máji ma čakajú štátnice. Moja otázka znie, či môžem už aj teraz vyučovať v špeciálnej triede na bežnej ZŠ?

2. Je rozdiel medzi pozíciou pedagogického asistenta a asistenta učiteľa?

3. Môžem ako asistent učiteľa ísť na kontinuálne vzdelávanie a získavať kredity, ktoré mi budú platiť aj v pozícii učiteľa?

4. Môžem ako asistent učiteľa prihlásiť sa na atestáciu z predmetov, v ktorých som kvalifikovaná, v mojom prípade SJL? Teda pracujem len ako asistent, nie ako učiteľ, mám 60 kreditov a rada by som absolvovala 2. atestáciu.

Srdečná vďaka za odpovede!
Miriam

Maria Pavlikova
Mimi

1. Ak začnete prvýkrát učiť v špeciálnej triede, vzťahuje sa na Vás § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to do štyroch rokov začať a do siedmich rokov ukončiť vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Podľa Vašej otázky je to v poriadku, učiť v špeciálnej triede môžete a budete zaradená v platovej triede 10, v pracovnej triede dva.
2. Pedagogický asistent sa v súlade s § 16 zákona č. 317/2009 Z. z. člení na podkategórie asistent učiteľa, asistent vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy.
3. Kontinuálne vzdelávanie je určené pre konkrétne kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ak bude kontinuálne vzdelávanie určené aj pre kategóriu pedagogického asistenta a aj pre kategóriu učiteľa, môžete sa ho zúčastniť.
4. V § 16 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. sú vymenované paragrafy, ktoré sa na pedagogického asistenta nevzťahujú. Je tam uvedený aj § 49 až § 51, t. j. pedagogický asistent nevykonáva atestácie. Bližšie a konkrétne Vám môže odpovedať vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa chcete prihlásiť na vykonanie atestácie.

mimi
spec. pedagog

Srdečná vďaka za Vaše odpovede!
Ešte sa chcem uistiť, čo sa týka mojej prvej otázky. Momentálne pracujem ako asistent učiteľa, ale malo by sa vytvoriť pracovné miesto špec. pedagóga. Čiže išlo by o novovytvorené prac. miesto s novou pracovnou zmluvou pre mňa. Naša pani riaditeľka mi však povedala, že pokiaľ nemám ukončenú potrebnú špecializáciu (aj keď mám VŠ II. st. v odbore SJN, OBN, PED a v máji by som mala ukončiť 2. ročné RŠ špec. pedagogiky) vyučovať v špec. triede nemôžem. Je nejaký zákon, ktorý to zakazuje? Vďaka!

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Ak začnete prvýkrát učiť v špeciálnej triede, vzťahuje sa na Vás § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to do štyroch rokov začať a do siedmich rokov ukončiť vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Podľa Vašej otázky je to v poriadku, učiť v špeciálnej triede môžete a budete zaradená v platovej triede 10, v pracovnej triede dva. Zopakovala som moju odpoveď, bola na prvom mieste. Žiadny zákon to nezakazuje, my nemáme zákazové zákony, uviedla som § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., ktorý to umožňuje. Ak čakáte, že napíšem, že pani riaditeľka má pravdu, tak to Vám nenapíšem.