3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
Minimálna mzda a funkčný plat nepedagogických pracovníkov

Dobrý deň,
chcela by som si ujasniť, ako sme mali či máme pristupovať k stanoveniu platu nepedagogickým zamestnancom/upratovačky, kuchárky/ v roku 2015. Jedná sa tu o dve veci:
- doplatok do minimálnej mzdy formou doplatku - ako uvádza výkaz kvart. 1-04
- priznanie 5 % doplatku k platu nepedagogickým pracovníkom, zavedeným v roku 2013, ktorý sa aj v roku 2015 odporúča priznať vo forme osobného, či v mimoriadnych odmenách/viď https:www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2015/
Uvediem príklady:
Upratovačka ... tarifný plat ..... 375,- Eur - tuná sme povinní 5,- doplatiť do 380,-

5 % z roku 2013 .......t.j. 380 plus 16 Eur ... 396,- ma upratovačka plat

Alebo:

Upratovačka ... tarifný plat ..... 375,- Eur - tuná sme povinní 5,- doplatiť do 380,-
5 % podiel z roku 2013 t.j. 16 Eur rozdelíme na doplatok do MM /16 - 5 = 11/ a zvyšok je akože osobné, t.j. plat upratovačky bude 391,- Eur?
Ďakujem za dovysvetlenie.

Maria Pavlikova
Minimálna mzda a funkčný plat nepedagogických pracovníkov

Nariadenie vlády č. 393/2014 Z. z. v prílohe č. 5 uvádza v 2. platovej triede mzdu 379,00 €. Do minimálnej mzdy treba doplatiť iba 1,00 €. Nikde nie je stanovený záväzný postup ani nemôže byť, pretože zamestnanec v pracovnom poimere má nárok na minimálnu mzdu, ale môže dostať aj vyššiu mzdu ako je minimálna. Zvýšenie platov nepedagogickým zamestnancom v roku 2013, ktoré ostalo v platnosti aj v roku 2014 a v roku 2015 by nemalo byť znižované ani upravované a nebolo stanovené ako doplatok do minimálnej mzdy. Za stanovenie platu je zodpovedný riaditeľ, ale myslím, že neurobí žiadne nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedakmi, keď vo Vami uvádzanom prípade prizná osobný príplatok 17,00 €, ktorý je vlastne 1,00 ako vyrovanie minálnej mzdy a 16,00 € zvýšenie z roku 2013. Ešte malá poznámka : ekonómke a iným nepedagogickým zamestnancom vyplácate celých 5 % zvýšenia z roku 2013 alebo ich tiež modifikujete?

Nicole
Doplatok

Ďakujem za odpoveď. Ostatným nepedagogickým zamestnancom sa priznáva pôvodných 5 % z roku 2013.