2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mika
Mirka

Dobrý deň p. Pavlíková,
prosím Vás o pomoc pri zaradení pedagogického asistenta. Má ukončené inžinierske štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor enviromentálny manažment v roku 2012. V roku 2014 ukončila kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti určené pre kategóriu vychovávateľ, pedagogický asistent, čím si doplnila kvalifikačný predpoklad v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky na Metodicko - pedagogickom centre Bratislave. Nie je to jej prvý pracovný pomer, ako asistentka pracovala v rokoch 2011 - 2013. Zaradila som ju správne do 5. platovej triedy?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Mirka

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Vaša asistentka má vzdelanie uvedené v 5. bode. Skontrolujte alebo spýtajte sa na MPC či kvalifikačné vzdelávanie sa viaže na vysokoškolské vzdelanie. Ak áno, tak ju zaradíte do 6. platovej triedy.