1 príspevok / 0 nový
Majka2012
MM

Dobrý deň p. Pavlíková.Na základe žiadosti PZ a doloženia potvrdenia s dátumom 6.9.2023 o športovej činnosti uznávame náhradu 1. kvalifikačnej skúšky podľa §30 odst.4 písm. a Zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od kedy jej to uznať od 1.9.2023 alebo od 1.10.2023. Ďakujem