2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarina Necpal...
Moja kvalifikacia

Dobrý deň. Mam ukončené PhD v odbore Zoológia na Univerzite Komenského, Mgr. štúdium v odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií na UPJŠ v Košiciach so štátnou skúškou z predmetu Špeciálna ekológia a Chémia životného prostredia a Bc. štúdium v odbore environmentálna ekológia so štátnou skúškou z predmetov Teoretické základy environmentálnej analýzy a Základy ekológie. Chcem sa informovať ktoré predmety by som mohla vyučovať na druhom stupni základnej školy a na strednej škole v prípade že si dorobím pedagogické minimum. Chcem sa tiež informovať či je pravda, že po ukončení doktorandského štúdia môžem učiť po dobu dvoch rokov aj bez pedagogického minima.
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Moja kvalifikácia

Pedagogický zamestnanec, ktorý prvýkrát nastupuje do regionálneho školstva, je začínajúci pedagogický zamestnanec. Ak pred nástupom do zamestnania získal odbornú spôsobilosť, ale nezískal pedagogickú spôsobilosť, tak zamestnávateľ mu dá podmienku získať túto pedagogickú spôsobilosť, a to v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. do dvoch rokov začať a do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať pedagogickú spôsobilosť. Absolvovanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa toto neovplyvňuje, platí to pre všetkých začínajúcich učiteľov. Na ostatné otázky Vám neviem odpovedať, pretože nepoznám štruktúru vyučovacích predmetov základných a stredných škôl.