8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Monny
Monika

Dobrý deň.
Chcela by som Vás poprosiť, do akej platovej triedy patrím ako vychovávateľka v ZŠ.
Mám ukončenú Sš učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - ukončené adaptačné, prax 5 rokov.
Bc. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Monika

Dobrý deň,
ste kvalifikovaná vychovávateľka ZŠ na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy.

Monny
Kvalifikácia vychovávateľ

Po štyroch rokoch som zmenila zamestnávateľa. Zaradili ma do 5. platovej triedy s odôvodnením, že som si mala dorobiť Mgr. takže mi nemôžu uznať Bc. pretože nemám štátnu skúšku z didaktiky ale teóriu a metodiku odbor. predmetov a dať ma do 6. platovej triedy. Je tento postup správny?

Majka Bartková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Využívanie alternatívnych zdrojov energie na TUKE. Urobila som si pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, som v 5. platovej triede. Chcem sa opýtať do akej platovej triedy by som bola zaradená ak by som si urobila DPŠ pre vychovávateľov napr.na Univerzite Mateja Bela v BB.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
škoda, že ste neuviedli v akom zaradení pracujete.

Majka Bartková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer

V školskom klube, tretí rok. Adaptačné mám ukončené.

Ďakujem

Monny
Kvalifikácia Vychovávateľka

Dobrý deň.
Pani Pavliková ďakujem za každú radu. Mám vyštudovanú SŠ učiteľ pre MŠ a vychovávateľstvo, úspešne ukončené adaptačné.
I. stupeň v DTI učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ( ukončené 2009)
Ako vychovávateľka som bola zaradená do 6. platovej triedy, po štyroch rokoch som zmenila zamestnávateľa a tam ma ako vychovávateľku zaradili do 5. plat. triedy s odôvodnením, že som si mala dorobiť Mgr. do štyroch rokov, takže mi nemôžu uznať Bc. pretože nemám štátnu skúšku z didaktiky ale teóriu a metodiku odbor. predmetov. Do druhého zamestnania som prestúpila na prelome mesiaca sept., čiže pol výplaty v 6.PT a pol výplaty v 5. PT.! Je tento postup správny?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
ak absolvujte doplňujúce pedagogické štúdium určené pre kategóriu vychovávateľ, budete zaradená do 7. platovej triedy. V súčasnosti ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1732023 Z. z. máte byť zaradená do 6. platovej triedy.