5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
hnedooky
Môže byť nesplnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľku MŠ premlčané?

Dobrý deň prajem, potreboval by som sa poradiť v nasledovnej veci.
Moja známa (vyštudovala Strednú pedagogickú školu – odbor Starostlivosť o človeka a VŠ 2. stupňa – (FHPV) odbor učiteľstvo etika a výtvarná výchova. Má 5 rokov praxe na ZŠ. V roku 2014 nastúpila do MŠ na dohodu ako nekvalifikovaný učiteľ, v roku 2015 jej bola o rok predlžená zmluva. V roku 2016 dostala zmluvu na dobu neurčitú.
V x.2019 – sa dozvedela, že s ňou chce riaditeľ skončiť pracovný pomer – z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov (podotýkam po 5 odrobených rokoch a po 3 rokov so zmluvou na neurčito).
Údajne ma odbor SS vďaka ktorému nespĺňa kvalifikačné predpoklady.
Moje otázky sú –
1: môže to urobiť riaditeľ po 5 rokov – nedá sa tu už považovať za premlčané a pokračovať ďalej v pracovnom pomere?
2: Vo vyhláške č. 437/2009 Z. z. Časť I. písmeno D je bod 3. v študijnom odbore pedagogická škola
Nedá sa jej škola - Stredná pedagogická škola – tiež uznať dostatočnú za kvalifikáciu?
3: Nedá sa 5 ročná prax na MŠ + predchádzajúca 5 ročná prax na ZŠ – uznať ako náhrada kvalifikácie?

Vopred Vám všetky ďakujem za akékoľvek rady a pomoc, ako vyriešiť tento problém.

hnedooky
dodatok

Dobre tomu chápame ked tvrdím že podľa Zákona 138/2019 Z. z., § 83,
(5)
Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa odsekov 1 až 3, sa nezaraďuje do kariérových stupňov.

Zamestnec ma pravo pokračovať na svojej pozícii - ako nekvalifikovany učiteľ naďalej a riaditeľ teda nema povinnosť ho podľa tohto zákona prepustiť?

hnedooky
a následne

§ 83 bod 5 je možné potom následne celú vec prehodnotiť podľa

§ 29 (3)
Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak
a)
vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,

to teda znamené že známa v tomto prípade môže byť zaradená do kariérneho stupňa učiteľ materskej školy – samostatný učiteľ a pokračovať v práci (bez postihu pre nu a aj pre zamestnávateľa?)

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku MŠ

Kvalifikačné predpoklady sa nepremlčujú ani po piatich rokoch, ani ich nenahrádza žiadna prax a ani pracovná zmluva na neurčitý čas. Tak ako Vy chápete celú situáciu, to ja nedokážem ani po treťom čítaní. Päť rokov je nekvalifikovaná, tak sa na ňu nevzťahujú Vami uvádzané paragrafy zo zákona č. 138/2019 Z. z. Bola nekvalifikovaná aj podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Aký odborný zamestnanec ? alebo samostatný ? Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná učiteľka materskej školy a ako s tým naloží riaditeľ školy je na jeho pleciach.

hnedooky
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku MŠ

Dakujem Vam velmi pekne za dopoved.