1 príspevok / 0 nový
Mrňa
Mrňa

Úväzok.
Prajem pekný deň.
Som zástupkyňou riaditeľky školy s materskou školou, máme dve oddelenia ŠKD, 11 tried a CVČ. V CVČ je 168 detí. Započítavajú sa všetky triedy školy, všetky oddelenia a všetky výchovné skupiny v mojej priamej riadiacej pôsobnosti? Neviem, či dobre chápem Nariadenie vlády z 3. júla 2019 a patrí mi úväzok 10 hodín týždenne alebo 12 hodín?