3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MonikaBolecek
mzda

Dobrý deň, po MD idem do funkcie riaditeľky malej dedinskej MŠ(bez právnej subjektivity), predtým v tej istej MŠ ako učiteľka. Personalistka sa oháňa, že nemá financie na môj plat a preto mi môžu dať iba "holý" plat, teda základnú mzdu+ príplatok za odpracované roky. Navrhla som jej naštudovať si zákon 553/2003 Z.z. Avšak, síce som zákon študovala aj ja , ale nech idem so 100%tnou istotou do toho.
Som zaradená v PT 7 mám 6 rokov praxe, teraz som bola 5,5 roka doma (reťazová materská), ako si vysvetliť prosím par. 6 ods.4/c) teda že do započítanej praxe sa ráta materská dovolenka. Ďalej, mi personalistka tvrdí, že dovolenka sa mi počíta dovolenka, tvrdím, že za MD mi nabieha normálne dovolenka, načo personalistka mi tvrdí, že mám nárok iba na 1/12 dovolenky za čas na MD. a v neposlednom rade, príplatky. POdľa môjho názoru mám nárok na príplatok za riadenie, zmennosť, a osobný príplatok.
Príplatok za riadenie -stupeň riadenia II.b. Avšak absolútne neviem aké percentá mám nárok, príp. aký bude môj konečný plat. Viete mi prosím poradiť. Ďakujem

MonikaBolecek
oprava -dovolenka

Ďalej, mi personalistka tvrdí, že dovolenka sa mi počíta dovolenka, tvrdím, že za MD mi nabieha normálne dovolenka, načo personalistka mi tvrdí, že mám nárok iba na 1/12 dovolenky za čas na MD.---- oprava ďalej mi personalistka tvrdí, že nevie ako sa mi započítava dovolenka, vraj s tým nemá skúsenosť....

Maria Pavlikova
mzda

Dobrý deň,
podľa § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. sa do celkovej odpracovanej doby započíta obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, a to najviac 3 roky na jedno dieťa, spolu najviac šesť rokov na všetky deti, a to podľa skutočnej doby trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Čo sa týka riadnej dovolenky, tak obdobie materskej dovolenky sa počíta ako odpracovaná doba a obdobie rodičovskej dovolenky ako neodpracovaná doba, za ktorú sa dovolenka kráti. Ak mzdová účtovníčka zadá do programu presné dátumy, mzdový program sa s tým vysporiada v súlade so Zákonníkom práce. Máte nárok na príslušnú platovú tarifu zvýšenú o odpracované roky, príplatok za riadenie, príplatok za zmennosť. Osobný príplatok je nenárokovateľná zložka funkčného platu. Výška, prípadne rozpätie jednotlivých príplatkov je určená v príslušných § zákona č. 553/2003 Z. z.