2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miroslav Koralka
Mzdy dohodárov, vyučovacia povinnosť riaditeľa

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či sa mzdy učiteľov dohodárov (DOPČ) vyplácajú zo mzdového normatívu či z prevádzkového?

Moja druhá otázka sa týka vyučovacej povinnosti riaditeľa strednej odbornej školy. Túto upravuje Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.. Lenže: v jednej tabuľke na str. 2 tejto prílohy je uvedené, že pri počte tried 13-18 je vyučovacia povinnosť 5 hodín. V tabuľke na str. 3 je pri rovnakom počte tried uvedený počet 3 hodiny. Ktorá tabuľka je teda smerodajná?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Mzdy dohodárov, vyučovacia povinnosť riaditeľa

Mzdy dohodárov - učiteľov sú vyplácané z prevádzkových prostriedkov. Vyučovacia povinnosť riaditeľa je uvedená v nariadení vlády SR č. 201/2019 Z. z., príloha č. 6: Rozdiel, ktorý uvádzate v počte hodín vznikol z dôvodu, že v druhom prípade je uvedená podmienka priame riadenie teoretického vyučovania, praktického vyučovania a školského internátu. Keďže nič bližšie neuvádzate, neviem, o ktorý typ školy s jedná.