9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kusyová Ka...
NA KOĽKO DNÍ DOVOLENKY MÁM NÁROK?

Dobrý večer,

Vedeli by ste mi poradiť na koľko dní dovolenky mám nárok po skončení RD? Je nutné si ju vyčerpať pred nástupom do zamestnania?

Pracujem ako učiteľka od r. 2012 u jedného zamestnávateľa.
Materská dovolenka: 1.1.2017-26.8.2017
Rodičovská dovolenka: 27.8.2017-2.2.2020
V roku 2016 od augusta PN- riziková tehotnosť.

ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku

Neuvádzate koľko dní ste neodpracovali v roku 2016 - nárok na dovolenku, resp. jej krátenie za rok 2016 neviem stanoviť. Za rok 2017 Vám vznikol nárok na celú dovolenku, t. j. 45 dní. Za roky 2018 a 2019 nemáte nárok na dovolenku. V súlade s § 113 ods. 3 Zákonníka práce - ak si zamestnankyňa nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Z uvedeného vyplýva, že dovolenku z roku 2016 a 2017 si musíte vyčerpať bezprostredne po skončení rodičovskej dovolenky.

Jana Kusyová Ka...
...

Ďakujem pekne za odpoveď. Celých 45 dní, nemalo by to byť takto krátené?:
Neodpracované = 128 dní .........(6 dní august, 30 sept., 31 okt., 30 nov. a 31 dec.)

Krátenie: .... prvých 100 dní : 45/12 = 3,75
....každých ďaľších 21 dní: 28/21 = 1,33 * 3,75 = 4,98

3,75+4,98 = 8,73

NÁROK NA DOVOLENKU: 45-8,73 = 36,27 t.j. 36 dní

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku

Pri krátení dovolenky postupujeme v súlade s § 109 Zákonníka práce, kde v ods. 1 je uvedené, že za podmienky odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku (materská dovolenka sa počíta ako odpracované dni) môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní, t. j. neodpracovaných 100 dní ....... V našej praxi v mesiaci máme priemerne 22 pracovných dní, takže od 26. augusta 2017 do 31 12. 2017 ste neodpracovali okolo 90 dní, vrátane sviatkov a dovolenka za rok 2017 sa Vám nekráti.

Jana Kusyová Ka...
ĎAKUJEM !

Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, ochotu a rýchlu odpoveď. Ste úžasná a prajem Vám krásne a požehnané vianočné sviatky!

Jana Kusyová Ka...
DOVOLENKA za r.2020

Dobrý deň prajem, ešte mám jednu otázočku:

Do práce by som mala nastúpiť po materskej 3.2.2020. Ak si hneď vyčerpám celú starú dovolenku, budem doma do 6. apríla. Na koľko dní dovolenky budem mať potom nárok za rok 2020?

Maria Pavlikova
Dovolenka za rok 2020

Ak v roku 2020 odpracujete 60 dní, vznikne vám nárok v súlade s § 101 Zákonníka práce na dovolenku za kalendárny rok, t. j. ak budete pracovať aj naďalej a nevymeškáte viac ako 100 pracovných dní, budete mať nárok na celú dovolenku, t. j. 8 + 1 týždeň. Dovolenka sa v súlade s § 144a ods. 1 písm. e) Zákonníka práce posudzuje ako výkon práce, t. j. počíta ako odpracovaný deň.

Timeahell
Na koľko dní mam dovolenku

Dobrý večer chcem sa spýtať aký ma nárok na dovolenku študent ktorý práve skončil školu a zamestnal sa. Ďakujem

Maria Pavlikova
Na koľko dní mam dovolenku

Nárok na dovolenku sa určuje v súlade s § 100 až 117 Zákonníka práce. Nárok na dovolenku vznikne až po odpracovaní 21 dní, a to na 1/12 ročného nároku.